Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizacja obowiązku informacyjnego o danych osobowych przetwarzanych przez Biomedical Anna Papież.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, co następuje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biomedical Anna Papież.., z siedzibą w Szczecinie, ul. Raciborskiej 14, reprezentowany przez Annę Papież
2. Dane kontaktowe administratora danych: telefon -601090810, adres ul. Raciborska 14 Szczecin
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 a, b, c, RODO.
4. Przetwarzanie danych osobowych w Biomedical Anna Papież – Salon Fryzur La Grazia odbywa się w celu:
a) przeprowadzania procesu rekrutacji , procesu zatrudnienia, realizacji procesów kadrowych
b) realizacji szkoleń , praktyk i stażów
c) realizowania umów cywilnoprawnych,
d) prowadzenia archiwizacji dokumentów,
e) udzielania informacji uprawnionym osobom,
f) rozpatrywania skarg i wniosków,
g) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia,
7. Podstawą prawną przetwarzania jest:
a) dla pkt.6 ust.1 a-c jest:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U.2018.917 ze zm.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 ze zm.)
Zgoda kandydata do pracy na dane wykraczające poza zakres danych wskazanych w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy
Zgoda pracownika na przetwarzanie danych kontaktowych, które nie wynikają z zakresu danych wskazanych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800 ze zm.)
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2018.2220 ze zm.)
Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o ZFŚS (Dz.U.2018.1316 ze zm.)
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa.
9. W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
b) prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
c) prawo do ich usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora .
d) prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o jego ograniczenie przetwarzania danych , w razie kwestionowania prawidłowości, przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
e) prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
g) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.
10.Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
11.Decyzje w Państwa sprawach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.
12.Państwa dane będą przekazywane odbiorcom danych wyłącznie w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa. Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z obowiązku prawnego lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.
13.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przetwarzania wskazanych w pkt.6 za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe.
14. Skutki odmowy podania danych określają przepisy prawa, a w szczególności odmowa podania danych może skutkować odmową wykonania usługi.

Obowiązki dotyczące prywatności i przestrzegania przepisów oraz regulacji prawnych w zakresie naszej działalności są dla nas kwestią niezwykle istotną. Poniższe oświadczenie ma na celu wyjaśnienie naszym użytkownikom przyczyny przetwarzania ich danych, sposobu, w jaki je zbieramy, przetwarzamy i zapewniamy ich ochronę. Jego celem jest także wytłumaczenie sposobu wykorzystania zebranych informacji.

Jakie informacje osobowe zbieramy i dlaczego to robimy?
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach. Gromadzimy dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, lokalizację użytkownika.

Informacje o użytkownikach i ich zachowaniach zbierane są w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika w formularzach informacje,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. “ciasteczek”),
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Na czym polega zbieranie informacji poprzez formularz informacyjny?
Nasz Serwis gromadzi informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Może on także zapisać inne informacje, ale tylko te dotyczące parametrów połączenia, czyli np.oznaczenie czasu i adres IP. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że użytkownik wyrazi na to zgodę. Informacje podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z treści konkretnego zgłoszenia, tj np. w celu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Na czym polega zbieranie informacji o plikach cookies?
Nasz Serwis korzysta z plików cookies. Tzw. “ciasteczka” to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników. Przeznaczone są one do korzystania ze stron internetowych. Pliki te, co do zasady, zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz swój niepowtarzalny numer. Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp jest Operator Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

 • “sesyjne” (session cookies) – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • “stałe” (persistent cookies) – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony www, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Standardowo, oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, czyli przeglądarka internetowa, domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików “cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies, które wykorzystywane są np. w badaniach statystycznych: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Pliki cookies mogą być wykorzystane również przez sieci reklamowe, a w szczególności sieć Google i Facebook, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą one zachowywać informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Na czym polega zbieranie informacji poprzez logi serwera?
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika i adresie IP.

Dane te nie są jednak kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, są wykorzystywane jedynie do administrowania serwerem.

Jaki jest cel gromadzenia przez nas tych danych?
Opcji jest kilka:

 • są nam one niezbędne do dostarczenia naszych produktów lub usług, na które zamówienie otrzymaliśmy od użytkownika
 • zależy nam na tym aby wciąż się rozwijać i ulepszać naszą działalność. Zbierane dane, które poddajemy analizie pozwalają nam to robić.

Kto ma dostęp do informacji użytkownika?
Dostęp do danych użytkownika oraz prawo do użytku ich zgodnie z treścią tego oświadczenia ma Operator Serwisu. Dane te mogą zostać także przekazane dostawcom, z którymi Operatora Serwisu wiąże współpraca dotycząca świadczonych usług. Dodatkowo Operator Serwisu może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom państwowym na podstawie zgodnych z prawem żądań.

Dane użytkownika przekazywane są firmom zewnętrznym wyłącznie wtedy gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

Dostęp do danych i ich kontrola przez użytkownika
Użytkownik ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych od Operatora Serwisu. Użytkownik może także zgłosić chęć poprawienia nieścisłości czy błędów w swoich danych osobowych.

Ochrona informacji użytkownika
Użytkownik ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych od Operatora Serwisu. Użytkownik może także zgłosić chęć poprawienia nieścisłości czy błędów w swoich danych osobowych.

Strona korzysta z plików cookies. Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich użycie.

Czytaj więcej Akceptuję